Vinkkejä metsäveroilmoituksen täyttöön

Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa kerran vuodessa, ja käsillä on taas se hetki, kun aletaan täyttää edellisen vuoden veroilmoitusta. Metsätalouden tuloa verotetaan yhdessä muiden pääomatulojen kanssa. Veroa maksetaan 30 % pääomatuloista. Jos verotettavaa pääomatuloa on enemmän kuin 30 000 €, ylimenevästä osasta maksetaan veroa 34 %.

Tässä on seitsemän vinkkiä metsäveroilmoituksen täyttöön.

Pidä ajan tasalla olevia muistiinpanoja ja ajopäiväkirjaa

Kaikki metsätalouden kuitit, tositteet ja ajopäiväkirjat kannattaa säilyttää yhdessä paikassa. Metsänomistajan tulee kirjata muistiinpanot esimerkiksi ruutuvihkoon tai Exceliin. Menoista on oltava kuitti, selvitys tai todistus ja ne on numeroitava juoksevasti. Tällöin ne ovat verovuoden päätyttyä helposti laskettavissa ja siirrettävissä 2C lomakkeelle. Pidä ajopäiväkirjaa metsätalouden matkoista, josta selviää ainakin matkan syy, reitti, pituus ja päivämäärä.

Mieti menovarauksen tekemistä

Pääsääntö on, että tulot ja menot kirjataan sille vuodelle, kun raha on liikkunut. Metsätalouden tuloista voi kuitenkin tehdä 15 prosentin menovarauksen, joka siirtää osan tuloista verotettavaksi tuleville vuosille. Puukauppatuloja ei välttämättä tule joka vuosi, mutta menoja yleensä on. Menovaraus on tuloutettava seuraavien neljän verovuoden aikana.

Hyödynnä käyttämätön metsävähennys

Mikäli käytössä on käyttämätöntä metsävähennystä, sillä voi pienentää metsätalouden verotettavan pääomatulon määrää. Metsävähennystä on vaadittava itse, sillä verottaja ei tee sitä virkansa puolesta. Metsävähennyksen tekemiseksi on oltava vähintään 2 500 euron vuositulot, ja se tehdään ennen menovarausta ja varausten tuloutusta.

Ilmoita metsätalouden menot ja säilytä kuitit

Vähennyskelpoisia ovat kaikki metsätalouden menot. Näitä ovat esimerkiksi raivaussahan polttoainekulut, metsätiemaksut, metsurin turvavarusteet, matkakulut kuten lumituhojen tarkastaminen, puukaupan tekeminen tai taimikonhoitotyöt palstalla. Metsänomistajan on huolehdittava itse, että kaikki menot tulevat merkityksi vähennyksiin. On tärkeää huomata, ettei vähennyskelpoisuus ole riippuvainen tuloista, vaan kulut kannattaa kirjata aina, vaikkei koko vuonna tuloja olisikaan. Tappio pienentää verotettavia muita pääomatuloja tai ansiotulon veroa alijäämähyvityksenä. Metsänomistaja säilyttää itse kirjanpidossa kaikki kuitit ja tositteet perusteluineen, eikä liitä niitä veroilmoitukseen. Verottaja voi pyytää niitä tarkastettavaksi erikseen. Veromuistiinpanot ja kuitit tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä eteenpäin.

Yrittäjävähennys lasketaan automaattisesti

Yrittäjävähennykseen ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät. Verottaja laskee yrittäjävähennyksen virkansa puolesta, joka näkyy verotuspäätöksessä.

Tee arvonlisäveroilmoitus OmaVero-palvelussa

Puukauppatuloihin kohdistuva arvonlisävero ei oikeastaan ole metsänomistajalle vero, vaan läpikulkuerä. Iso osa metsänomistajista on arvonlisäverovelvollisia, ja käytännössä kaikkien aktiivisten metsänomistajien kannattaakin olla, koska tällöin voi hyödyntää metsätalouden ostoista ja palveluista maksetut arvonlisäverot kokonaan. Verohallinto ei lähetä arvonlisäveroa varten lomakkeita, vaan ilmoitus ja maksu hoidetaan oma-aloitteisesti OmaVero-palvelussa.

Muista tärkeät päivämäärät

  • Anna metsätalouden veroilmoitus (2C-lomake) viimeistään 28.2.2019
  • Mikäli harjoitat lisäksi maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna kaikki tuloveroilmoitukset 2.4.2019
  • Mikäli olet rajoitetusti verovelvollinen (esimerkiksi ulkomailla asuvat), palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 21.5.2019
  • Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2019, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Linkit Verohallinnon sivulle:

Metsäveroilmoitus (2C-lomake)

Metsäveroilmoituksen täyttöohje

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (Arvonlisäveron ilmoittaminen)

 

Kirjoittaja on metsätalousinsinööri Heikki Valjus, joka työskentelee korjuu- ja kuljetusesimiehen työtehtävissä Koskitukilla.


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Risunajo

Hakkuunäytös Parikkalassa 3.5.

Insinööri ja virkamies polttopuutalkoissa

Parrut tuovat metsänomistajalle kuitupuuta paremman tuoton

Puuhuolto kelirikkoaikana

Miten tehdä ensimmäinen puukauppa?

Vinkkejä metsäveroilmoituksen täyttöön

Talvikorjuille poikkeuksellisesti jo joulukuun alussa

Puunhankinnan digitalisaatio turvaa Koskitukin mutkattomat palvelut

Syksyiset terveiset kannon nokasta!


Muuta tältä kirjoittajalta:

Koskitukin korjuunäytös Janakkalassa 27.10.2020

Korvasieni, keväisen metsän herkku

Metsätilan sukupolvenvaihdos on aina ajankohtainen

Kesäharjoittelijan työviikko Koskitukin puunhankinnassa

Metsäalan opiskelijan mietteitä harjoittelusta Koskitukilla


Muut linkit:

Puukauppa Puukaupan ABC Laske puukaupan arvo