Talvikorjuille poikkeuksellisesti jo joulukuun alussa

Kesän 2018 kuivuus mahdollisti kovimpien talvikohteiden korjuun jo loppukesästä. Poikkeuksellinen tilanne hyödynnettiin maanomistajien kanssa korjuista sopien ja tarkasti kohteita arvioiden. Suorittamalla kantokäsittely havupuuvaltaisissa metsissä pystytään kesäaikaiseenkin harvennukseen menemään turvallisin mielin. Ajourien havutus, kokoojaurien suunnittelu kantavimpiin maaston kohtiin ja huolellisuus turvaavat hyvän lopputuloksen. Käytännössä voi sanoa, että kaikki konstit ovat käytössä kesäkorjuukelpoisuuden saavuttamiseksi. Kesäkorjuissa korostuu tiestön määrä ja kunto. Tehdyt tieinvestoinnit satavat pikkuhiljaa myyjän laariin kesäkorjuukelpoisuutena, pidempänä korjuujaksona ja parempana hintana. Mikäli nyt oma metsäautotie kantavuudessaan alkoi arveluttaa, varoja teiden perusparannuksiin on taasen hyvin jaossa. Toki huippukuntoinenkaan metsätie ei auta, jos jatkeena on kehnosti hoidettu tiekunnan ylläpitämä yksityistie.

Hyvän korjuujäljen edellytys on riittävän voimakas ennakkoraivaus. Ennakkoraivauksen merkitys korostuu talviharvennuksissa.

Kuitenkin on runsaasti niitäkin kohteita, jotka ovat korjuukelpoisia vain talvisissa olosuhteissa. Osassa kohteita tarvitaan maankin routaantumista, jotta korjuu onnistuisi laadukkaasti. Viime vuosina talvikorjuille käytettävä aika on ollut enimmillään kolme kuukautta, huonoimmillaan kuusi viikkoa pirstaleista vesi- ja räntäsateiden värittämää lauhaa säätä. Tuo pidempi jakso vastaa neljäsosaa koko vuoden korjuujaksosta. Puita kun korjataan lyhyitä kelirikkoseisokkia ja kesälomia lukuun ottamatta ympäri vuoden.

Miten valmistautua tulevaan talvikorjuuseen?

Ennakkoraivaus! Hyvän korjuujäljen edellytys on riittävän voimakas ennakkoraivaus. Ennakkoraivauksen merkitys korostuu talviharvennuksissa. Kun miettii 2,5m korkeudesta hytistä tiirailevaa kuljettajaa, lumisien kuusenraippojen taakse ei voi nähdä. Korjuusuosituksissa urien väli on n. 20 m, joten kuljettajan tulisi nähdä liki 10 m:n päähän puiden tyville. Ennakkoraivauksella varmistetaan hyvä korjuujälki, sovittu jäävän puuston tiheys ja parhaiden puiden jättäminen kasvamaan. Luonnollisesti jatkuvapeitteisessä metsän kasvatuksessa tämä ei toteudu, mutta sielläkin kannattaa harkita ennakkoraivausta soveltuvin osin.

Talvikorjuun suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin

Talvikorjuun valmistelu alkaa ihannetapauksissa jo edellisenä talvena. Mikäli kyseessä on viljelijä, tai leimikko on vuokrapeltojen takana, tiedottaminen alkaa jo silloin. Viljelykiertoa ja kasvipeitteisyyksiä suunnitellaan silloin. Nuorehkon heinä- saati syysviljapellon jäädyttäminen ei viljelijää ilahduta. Jos puuvarasto sijoittuu pellon taakse tai pellolle, on sänki- ja heinäpelto huomattavasti helpompi jäädyttää ja liikkua kuin kynnös tai sänkimuokattu maa. Runsas lumi toki tasaa ruovimmankin kynnöksen. Keväällä kaukokuljetusaikaa saadaan muokkaamattomilla mailla jatkettua usein muutamalla päivällä, kun keväiset päivät ovat kiireisiä. Lyhyemmillä lähikuljetusmatkoilla puut toki ajetaan metsäkoneella suoraan tien varteen. Tällöin esivalmisteluja harvoin edes tarvitaan.

Varsinainen korjuun valmistelu alkaa tamppauksella ja mahdollisten ojien täyttämisellä lumella. Joskus apuna käytetään jotakin sopivaa vanhaa puutavaraa. Rumpujakin kannattaa harkita, jos kulkeminen ei ole ainutkertaista. Kulku-ura saadaan jäätymään ja aurataan tarvittaessa vasta juuri ennen korjuun alkua. Samaa strategiaa noudatetaan talviteiden valmistelussa. Hyvillä pakkasilla kaikki onnistuu ja ongelmia tuskin tulee. Pikkupakkasilla ja nollakeleillä ajoitus ratkaisee onnistumisen. Jos sataa vähänkin lunta, tamppaus tai auraus on aina tehtävä heti. Pienikin lumiriite toimii hyvänä eristeenä ja hautoo mahdollisesti jo vähän jäätyneenkin uran pehmeäksi. Huomiota kannattaa kiinnittää myös urien leveyteen. Mitä leveämpi jäädytetty ura on, sitä paremmin se jäätyy. Kurveissa uhkana on perävaunun sukeltaminen hankeen ja sen alla olevaan sulaan maahan. Hyvä leveys talvitielle pellolla on 6-8 m, kurveissa enemmänkin. Metsämaalle perustettu talvitie jäädytetään niin leveälti kuin mahdollista.

Kun kulkureitit on saatu kunnolla jäädytettyä, sitten keväämmällä turhia aurauksia kannattaa vältellä. Keväisellä auringolla on kova halu tarttua pälvikohtiin ja aloittaa sulatushommat. Kokemuksia on kertynyt myös siitä, että tamppauskaluston painolla tuntuu olevan merkitystä, kun tarjolla on vain pikkupakkasta. Mikäli mahdollista, niin puutavara-autolla voi käydä hakemassa jonkun koe-erän ja sillä tavalla viimeistellä jäätyminen. Samalla mahdolliset ”pullonkaulat” paljastuvat.

Kuluvan talven päätehakkuista ehtii vielä sopia

Tätä kirjoittaessani (11.1.2019) takana on yli kuukauden kestänyt talvileimikoiden korjuujakso. Aloitimme pellon reunassa olevan talvitien takana olevasta koivikon ensiharvennuksesta. Tämän jälkeen muutama päätehakkuu peltojen takaa ja nyt harvennetaan reheviä kuusivaltaisia kasvatusmetsiä. Tammikuun lopulla odottaa rämeelle suunniteltu päätehakkuu. Poistuma on yksinomaan mäntyä, jotenka kantavaa oksamassaa ei koneen alle juurikaan kerry. Kuusen ja koivun oksat olisivat kantavuudeltaan aivan omaa luokkaansa. Useammalla korjuuketjulla mennään ja takana on kymmeniä hehtaareja talviharvennuksia menneelle kuukaudelle. Rehellisesti sanottuna osto- ja korjuuhenkilöstöä tämä poikkeuksellinen ”perinteinen” talvi suorastaan hivelee!

Jäljelläkin on vielä runsaasti harvennuksia, mutta sekaan sopii muutamia uusia tukkivaltaisia päätehakkuitakin, mikäli saamme touhuta maaliskuun lopulle saakka. Talvi siitä eteenpäin on ekstraa! Näiden suunnittelulla on jo kiire.

Vanhoja talvikorjuutotuuksiahan on, että ”kelirikko tulee pääsiäisenä” (tuskin tänä vuonna, kun pääsiäinen on huhtikuun puolivälissä) tai kelirikko alkaa viikolla 13 (kirjoittaja on yleensä silloin jossakin hiihtämässä kotikylän karvapohjilla).


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Risunajo

Hakkuunäytös Parikkalassa 3.5.

Insinööri ja virkamies polttopuutalkoissa

Parrut tuovat metsänomistajalle kuitupuuta paremman tuoton

Puuhuolto kelirikkoaikana

Miten tehdä ensimmäinen puukauppa?

Vinkkejä metsäveroilmoituksen täyttöön

Talvikorjuille poikkeuksellisesti jo joulukuun alussa

Puunhankinnan digitalisaatio turvaa Koskitukin mutkattomat palvelut

Syksyiset terveiset kannon nokasta!


Muuta tältä kirjoittajalta:

Ei vara venettä kaada- ainakaan metsänuudistamisessa

Insinööri ja virkamies polttopuutalkoissa

Parrut tuovat metsänomistajalle kuitupuuta paremman tuoton

Talvikorjuille poikkeuksellisesti jo joulukuun alussa

Kesälomalla mopoillen Keski-Euroopassa


Muut linkit:

Ennakkoraivaus Uudistushakkuu Löydä lähin puunostajasi