Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Hakkuiden yhteydessä metsästä saatavan energiapuun haketusta. Kuva Hakevuori/Joni Grönqvist

Vuosi on vaihtunut ja katseet ovat kääntyneet alkavaan talveen eli puunkorjuun- ja kuljetuksen kannalta vuoden kiireisimpään aikaan. Myös energiapuuntoimituksissa talvikuukaudet ovat volyymeiltaan vuoden suurimmat kylmenevien säiden myötä. Koskitukki toimittaa eri lämmöntuotantolaitoksille kattavan valikoiman erilaisia bioenergiajakeita niin laitostemme sivutuotteina kuin metsäenergiaa risujen, kantojen ja kokopuun muodossa.

Minkälaisilla valmisteluilla sitten onnistutaan?

Talvipaikkojen onnistuneet metsäenergiatoimitukset lähtevät huolellisista valmisteluista. Koska talven kulkua ja pakkaspäiviä määrineen ja sijoittumisineen ei voi etukäteen ennustaa, on valmisteluissa oltava ajoissa liikkeellä ja hyödynnettävä suotuisat olosuhteet. Tienvarsihaketuspaikkojen valmisteluissa on muutamia erityispiirteitä normaaliin ainespuunkorjuun asettamiin varastovaatimuksiin.

Valmistelut talviaikaisissa tienvarsihaketuksissa

Ehdottoman tärkeää maan jäätymisen kannalta on varastopaikan ja sinne kulkevan tien pitäminen auki. Hakkurin on päästävä hakettavan kasan viereen. Auraus tulee suorittaa aivan kasan vierestä, jotta hakkurin on mahdollista ajaa vierelle ilman tassujen uppoamista lumenpeittämään sulaan maahan. Jos hakkuri joutuu jäämään liian kauaksi kasan reunasta, saattaa kasan takaosa jäädä hakettamatta nosturin ulottuvuuden loppuessa.

Peltohaketus

Peltovarastoilla, joissa tilaa on, kannattaa ehdottomasti aurata haketettavan kasan suuntaisesti hakeautolle tila hakkurin viereen eli kahden kuorma-auton levyinen alue, jolloin haketus sujuu mahdollisimman jouhevasti ilman turhia telaamisia. Jotta haketuskaluston saa pellolla ympäri, on tehtävä riittävän laaja kääntölenkki, jonka pääsee ajamaan ympäri ilman edestakaisin vekslaamista. Pelto on jäädytettävä useampaan kertaan ja aurattava aina lumisateiden jälkeen, jotta se kestäisi painavan kaluston käynnit varastolla useaan kertaan.

Talvihaketus pistosta

Talvella energiapuita haketetaan myös pistoista, jotka eivät sulan maan aikaan kanna ja vaativat näin ollen jäädytystä. Pistossa tapahtuvissa haketuksissa on huomioitava, että auraus on tehtävä riittävän pitkältä matkalta. Kun kasan molempiin päihin tehdään vähintään 10 metrin ylitys, hakeauton on mahdollista päästä hakkurin ja kasan taakse ja hakkuri ylettää hakettamaan koko kasan.

Metsäautotien varresta tapahtuva haketus

Jotta haketus metsäautotien varresta talvella sujuisi mahdollisimman jouhevasti, on varastopaikan kohta aurattava kasan kohdalta niin leveäksi kuin mahdollista. Parhaimmillaan hyvän aurauksen ansioista hakeauton ja hakkurin on mahdollista ajaa haketuksen ajaksi rinnakkain. Luonnollisesti tämä ei tietenkään ole kapeilla metsäautoteillä toimittaessa mahdollista. Näissä tapauksissa haketus tapahtuu kontti kerrallaan ja erillisellä telauspaikalla kärryyn lisätään nupista täyteen haketettu kontti.

Talviaikaan on siis huomioitava myös läpiajettavien teiden osalta kääntöpaikkojen ja telauspaikkojen auraus. Telauspaikan on oltava leveydeltään sellainen, että nuppi ja kärry mahtuvat rinnakkain. Läpiajettava tie ei tarjoa vastaavaa etua hakeautolle, kuin ainespuun kuljetuksessa tukkiautolle, jos sen varresta ei löydy haketuskalustolle sopivaa telauspaikkaa.

Talvipakkasilla lämpölaitosten haukatessa isoja määriä haketta ja toimitusaikataulujen ollessa tiukkoja, huolellisesti valmistelluilla, hyvin auratuilla ja liikutuilla varastopaikoilla on erittäin suuri merkitys haketusten onnistumisessa.


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Risunajo

Energiaosaston kuulumisia – talven energiapuutoimitukset

Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä


Muuta tältä kirjoittajalta:

Risunajo

Puuhuolto kelirikkoaikana

Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Hyödynnä loistavat korjuukelit


Muut linkit:

Energiapuun korjuu Bioenergia Koskitukki Vantaan Energian uuden Martinlaakson biovoimalaitoksen polttoainetoimittajaksi