Puuhuolto kelirikkoaikana

Kuinkahan pitkään kelirikkotaukoon pitää tänä keväänä varautua? Kysymystä pyörittelevät mielessään niin Koskitukilla puunhankinnan parissa työskentelevät henkilöt kuin metsäkone- ja kuljetusyrittäjätkin. Varmasti odotettuun kevään tuloon liittyy puuhuollon kannalta olennaisesti kuitenkin kelirikko, joka asettaa haasteita puuhuollolle. Kevään ensimmäiset kelirikkovaroitukset ja painolaput ovat ilmestyneet jo teiden varsille ja viimeisiä pakkasaamuja on hyödynnetty tehokkaasti, jotta puut on saatu pois pehmeneviltä metsäautoteiltä.

Talvileimikoiden puunkorjuun onnistuu vain maan ja tiestön ollessa jäässä

Vuodenajat rytmittävät metsän hakkuita. Talvi on metsässä vuoden kiireisintä aikaa. Talvileimikoita, jotka ovat tehtävissä ainoastaan maan ja tiestön ollessa jäässä, on tarjolla eniten. Kuitenkin todellisten talvikuukausien määrä on noin neljäsosa koko vuodesta, viime vuosina talvikorjuuaika on jäänyt alle kahteen kuukauteen. Kuluneena talvena viime kesän ja syksyn kuivuus mahdollisti talvikohteiden korjuun poikkeuksellisesti jo joulukuussa, mutta viime vuosina talvileimikoiden onnistunut toteutus on ollut mahdollista vasta tammikuun puolella.

Korjuu- ja kuljetuskelpoisuutensa perusteella leimikot jaetaan talvi-, kesä -, ja kelirikkoleimikoihin. Luokitteluun vaikuttavat maaston kantavuus ja se, voiko tietä käyttää tukkirekalla puiden poiskuljetukseen vain maan ollessa jäässä, sulan maan aikaan vai aina. Kohteet, jotka ovat korjattavissa ja poiskuljetettavissa aina ovat kelirikkokelpoisia.

Vaikka puunkorjuuseen vaikuttavat eniten neljä vuodenaikaamme, ainoastaan kelirikko on aika, jolloin puunkorjuu ja -kuljetukset hiljenevät. Koskisen tuotantolaitokset eivät kuitenkaan elä samassa rytmissä, vaan niin sahan kuin vaneritehtaan toiveena on tasainen puuvirta tehtaille. Tuotantomäärissä voi olla viikoittaisia pieniä vaihteluita, mutta kelirikon aikana laitokset käyttävät ihan yhtä paljon puuta kuin talvellakin.

Huolellinen suunnittelu takaa puuhuollon tehtaille myös kelirikon aikaan

Kuinka kelirikkoon sitten voidaan varautua? Kuinka Koskitukin puunhankinnassa vastataan tähän haasteeseen?

Kelirikkokelpoista puuta saadaan tietenkin kelirikkokelpoisista leimikoista, jossa kantava maasto ja ennen kaikkea tiestö mahdollistavat korjuun ja kuljetuksen suorittamisen. Kelirikkokohteista kilpailu on kuitenkin metsäyhtiöiden välillä kovaa, joten koko kelirikon kestoista puuhuoltoa ei näiden leimikoiden avulla turvata.

Kun korjuuolosuhteet mahdollistavat talvikohteissa työskentelyn, kaikki resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja puuta voidaan hakata suunnitellusti yli tuotantolaitosten käytön. Tällöin kasvatetaan puuvarastoja tehtailla ja myös teiden varsilla. Metsäajomatkojen pidentämisellä voidaan puita kuljettaa parempien teiden varsille, joista kaukokuljetus onnistuu myös kelirikon aikana. Huolellinen korjuun- ja puunkuljetuksen suunnittelu mahdollistaa kelirikkoajan puuhuollon mahdollisimman pienillä taloudellisilla riskeillä.


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

JÄRVELÄN TUKKIVARASTOT INVENTOIDAAN DRONEN AVULLA

Risunajo

Hakkuunäytös Parikkalassa 3.5.

Insinööri ja virkamies polttopuutalkoissa

Parrut tuovat metsänomistajalle kuitupuuta paremman tuoton

Puuhuolto kelirikkoaikana

Miten tehdä ensimmäinen puukauppa?

Vinkkejä metsäveroilmoituksen täyttöön

Talvikorjuille poikkeuksellisesti jo joulukuun alussa

Puunhankinnan digitalisaatio turvaa Koskitukin mutkattomat palvelut


Muuta tältä kirjoittajalta:

Risunajo

Puuhuolto kelirikkoaikana

Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Hyödynnä loistavat korjuukelit


Muut linkit:

Puukauppa Puukaupan ABC Laske puukaupan arvo