Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Helsingin yliopiston metsänhoitajaopiskelijat tekivät lokakuun ensimmäisellä viikolla tutustumiskäynnin Koskitukille. Koskitukilla noin 35 opiskelijan ja kolmen opettajan ryhmän vastanottivat Koskitukilta Antti Leikas ja minä. Opiskelijaryhmä oli hyvin kansainvälinen, sillä mukaan mahtui vaihto-opiskelijoita ainakin Ranskasta, Saksasta, Meksikosta ja Kanadasta.

Koska opiskelijoiden kurssi keskittyi bioenergiaan, vierailu Koskitukillakin oli rakennettu tämän teeman ympärille. Aamupäivällä Antti Leikas kertoi Koskitukin energiapuunhankinnasta ja -toimituksista niin metsäjakeiden kuin omien tuotantolaitosten puunjalostuksen sivutuotteiden osalta.

Katsaus Koskitukin bioenergiatoimintoihin ja vierailu KoskiPowerilla

Koskitukki valmistaa hakkuutähteistä ja omien laitosten puunjalostuksen sivutuotteista biopolttoaineita, joita käytetään sekä omien tehtaiden polttoaineina, että yhä kasvavassa määrin lähimaakuntien kaukolämpölaitoksissa raaka-aineena.

Aamupäivän sisäosuuden jälkeen vieraat pääsivät tutustumaan KoskiPowerin toimintaan. KoskiPower on tuotantolaitosten vieressä toimiva lämpölaitos, joka käyttää raaka-aineenaan omien tuotantolaitosten sivutuotteita. KoskiPower tuottaa energiaa omien laitosten käyttöön, kuten levytuoteteollisuuteen viilujen kuivaukseen ja vanerin ja lastulevyjen puristukseen. Myös sahatavaran kuivaus haukkaa suuren osan Koskipowerin tuottamasta energiasta, mutta vielä jotain riittää ulosmyytäväksi lähialueiden kaukolämpöverkkoon.

Tutustuminen tienvarsihaketukseen ja erilaisiin bioenergiajakeisiin

Muutaman kilometrin päässä Järvelän tuotantolaitoksilta, vierailijoilla oli mahdollista nähdä paikan päällä tienvarsihaketusta. Paikalla oli tienvarsihakkuri ja hakeauto. Kohteella tienvarsihakkuri haketti keväällä hakatun ja alkukesästä tienvarteen ajetun risukasan. Haketuskohteella kerroimme korjuuketjusta kerättävien havujen eli oksien ja latvuksien osalta, palsta- ja tienvarsikuivatuksesta ja havukasan peittelyn merkityksestä.

Tutustuimme tarhanmäellä erilaisiin bioenergiajakeisiin tarkemmin paikan päällä. Terminaalissa nähtävissä ja hypisteltävissä oli mm. metsätähde-, tasaamo-, ranka- ja kokopuuhaketta ja männynkuorta. Erilaisten hakelaatujen käyttötarkoituksista ja ominaisuuksista oli helppoa kertoa paikan päällä.

Vierailu Fortum Järvenpään CHP-laitoksella

Päivän päätteeksi vierailimme Fortum Järvenpää CHP laitoksella. Laitoksen vierailukäytänteiden mukaisesti, saimme tehdä tehdaskierroksen alueella bussin kyydissä. Fortum Järvenpään puolelta saimme nauttia erittäin hyvin toteutetusta j a kattavasta tehdaskierroksesta.  Fortum Järvenpää käyttää puupohjaisia biopolttoaineita, kuten metsätähdehaketta ja puutuoteteollisuuden sivutuotteita. Fortumilla käytetään polttoaineena myös hevosen kuivikelantaa. Fortum Järvenpään ja Koskitukin yhteistyöstä voi lukea referensseistämme.

Toimitamme Fortum Järvenpään laitokselle kattavasti erilaisia bioenergiajakeita, niin metsästä kuin sivutuotteista. Vieraamme saivat hyvän käsityksen kuljetusketjusta ja hakkeen logistiikasta, kun sama hakeauto toi kuorman Järvenpäähän purettavaksi, minkä näimme lastattavan Kärkölässä haketuskohteella.

Vierailupäivää vietimme lokakuun lämpöaallossa, mutta toivottavasti vierailijoillemme välittyi kuva siitä, että Koskitukilla on suunnitelmat selvillä, kun lämpölaitokset alkavat tarvita haketta kasvavia määriä kelien kylmenemisen myötä. Siihen saakka nautitaan kauniista syksypäivistä ja saadaan varmasti jokin tienvarsivarastokin haketettua ennen kelirikkoa.

 


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Energiaosaston kuulumisia – talven energiapuutoimitukset

Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä


Muuta tältä kirjoittajalta:

Risunajo

Puuhuolto kelirikkoaikana

Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Hyödynnä loistavat korjuukelit


Muut linkit:

Bioenergia Energiapuun korjuu Fortum, CHP-laitos, Järvenpää