Harjoittelijana Koskitukin puunhankinnassa

Aamun aloitin autoilijoiden kuormakuittien tarkastamisella. Niissä täytyy mm. tarkastaa, että ajokilometrit ja ajosta koituneet lisät ovat kohdillaan. Tarvittaessa otan yhteyttä autoilijaan, jos kuitissa on jotain normaalista poikkeavaa. Ajo- ja lepoaikalakisäädökset rajoittavat autoilijoiden työaikaa, joten kauemmilta hankinta-alueilta puita ei ehditä matkan takia ajaa päivässä niin paljon kuin lähemmiltä. Tämä asettaa omat haasteensa korjuun suunnitteluun, varsinkin pilaantumisen ollessa herkimmillään. Ajoreittien suunnittelussa tulee huomioida myös painorajoitetut sillat ja matalat alikulkutunnelit.

Päivällä lähetin korjuuohjeita motoihin ja ajokoneisiin seuraavista leimikoista. Korjuuohjeisiin laitan tiedon esimerkiksi mahdollisista luontokohteista, vaarallisista paikoista ja kaupan yhteyshenkilön puhelinnumeron. On tapana, että paikalle ensimmäisenä menevä motokuski ilmoittaa hakkuun aloittamisesta myyjälle.

Iltapäivällä kävin katsomassa liito-oravakohdetta. ELY-keskukselta sain aiemmin havaintotiedon, että suunnitellulla hakkuualueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana käyttämä kolohaapa. Merkkejä liito-oravasta en löytänyt alueelta, vaikka kyseinen puu edelleen pystyssä olikin. Harvennushakkuussa alue huomioidaan jättämällä se kokonaan käsittelyn ulkopuolelle kolohaavan ympäriltä noin viiden metrin verran. Avohakkuussa suojavyöhyke tulisi olla 20-30 metriä. Iltatöinä laadin asianmukaisen selvityksen ELY-keskukseen.

Kirjoittaja on metsätalousinsinööri Heikki Valjus, joka on ollut kesän ajan toukokuun alusta lähtien harjoittelijana korjuu ja kuljetusesimiehen työtehtävissä.


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Risunajo

Insinööri ja virkamies polttopuutalkoissa

Parrut tuovat metsänomistajalle kuitupuuta paremman tuoton

Puuhuolto kelirikkoaikana

Miten tehdä ensimmäinen puukauppa?

Vinkkejä metsäveroilmoituksen täyttöön

Talvikorjuille poikkeuksellisesti jo joulukuun alussa

Puunhankinnan digitalisaatio turvaa Koskitukin mutkattomat palvelut

Syksyiset terveiset kannon nokasta!

Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koivutukin katkontakoulutuspäivä Savossa


Muuta tältä kirjoittajalta:

Koskitukin korjuunäytös Janakkalassa 27.10.2020

Korvasieni, keväisen metsän herkku

Metsätilan sukupolvenvaihdos on aina ajankohtainen

Kesäharjoittelijan työviikko Koskitukin puunhankinnassa

Metsäalan opiskelijan mietteitä harjoittelusta Koskitukilla


Muut linkit:

Uudistushakkuu Harvennushakkuu