Energiaosaston kuulumisia – talven energiapuutoimitukset

Tuli hypättyä tammikuun alussa talon sisällä uusiin työtehtäviin energiapuun hankintapäälliköksi. Noin kahdeksan vuoden mittainen pesti kentällä korjuun ja kuljetuksen parissa Hämeenlinnan seudulla vaihtui energian hankinta- ja toimituskokonaisuuden hoitoon Järvelästä käsin. Olin toki hoitanut jo useamman vuoden ajan energiapuun operaatioita länsitiimin alueella, joten jonkinlaista pohjaa energiapuolelle oli ehtinyt kertymään. Silti hyppääminen ”liikkuvaan junaan” kesken talven kiivaimman toimitussesongin on opettanut paljon uutta ja tavoite on tietenkin pitää kaikki asiakkaat hakkeista kylläisinä ja kokonaisuus toimivana. Työtä ja vauhtia on siis riittänyt, mutta niin pitääkin! Onneksi sain edeltäjältäni ensiluokkaisen perehdytyksen kuvioihin ja edelleen samalla toimistolla hihasta nykäisemällä saa hyviä vinkkejä.

Koskitukilla nähtiin, että energiatiimiä on hyvä vahvistaa, koska näköpiirissä on energiapuun kysynnän kasvua. Kasvu johtuu pitkälti tarpeesta hillitä ilmastonmuutosta mm. vähentämällä lämmön ja sähkön tuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja eritoten kivihiilen polttoa. Monet asiakkaistamme ovat investoineet tai investoimassa kaukolämpöä/puusähköä tuottaviin laitoksiin, joissa polttoaineena on pääasiallisesti metsähakkeet ja metsäteollisuuden sivutuotteet.  Koskitukilla energiatiimimme kasvoi vuoden vaihteessa siten, että meillä on itseni lisäksi yksi kokopäiväinen energiapuun operaatioesimies ja lisänä vielä yksi operaatioiden asiakasvastaava kentällä. Unohtamatta tässä sitä tosiasiaa, että energiapuun hankinnassa tukijalkana on koko meidän kentän väki ostossa ja korjuussa sekä osaava urakoitsijaverkostomme toimituspuolella.

Hakkuutähteiden tienvarsihaketusta talvivarastosta

Talven bioenergiatoimitusten erikoispiirteitä

Taakse jääneet kuiva ja lämmin kesä ja syksy sekä teollisuuden runsas puunkäyttö antoivat hyvät eväät onnistua talven energiatoimituksissa niin laadullisesti kuin volyymienkin suhteen. Hyvissä olosuhteissa kuivuneet ja varastoihin kuljetetut, peitellyt hakkuutähteet ovat toimineet erittäin hyvin poltossa tänä talvena. Metsähakkeiden energiasisältö on ollut yleisesti hyvällä tasolla ja rankapuun lisäksi myös hakkuutähdehakkeesta on saatu hyviä tehoja irti talven kovemmilla pakkasjaksoilla, kun laitoksia ajetaan täysillä tehoilla. Syksyllä hieman huolettanut energiarankojen riittävyys talven yli on osoittautumassa turhaksi huoleksi. Huolta osaltaan lisäsi puumarkkinoilla viime vuonna nähty hinnannousu tukeilla ja kuidulla, joka on vähentänyt mahdollisuutta ohjata kuitupuuta energiakäyttöön kannattavasti. Energiarangan menekki on kuitenkin pysynyt tänä talvena ainakin toistaiseksi kohtuullisella tasolla ja sitä on pystytty korvaamaan monessa tapauksessa hyvälaatuisella hakkuutähde- ja kokopuuhakkeella. Rankahake on muutenkin metsähakkeista pääsääntöisesti kallein jae myös energia-asiakkaillemme, joten hekin ovat olleet tyytyväisiä, kun laitoksia on pystytty ajamaan edullisemmilla hakkeilla.

Kelien puolesta talvi on ollut hyvä, joskin lumenluontia on riittänyt. Pohjavesien tasot jäivät syksyllä varsin matalalle, joten on näistä lumista varmasti hyötyäkin vielä tulossa. Toki hyötyä on jo saatukin lisääntyneen hyötyliikunnan muodossa.

Energiatoimituksiin lumilla on ollut jonkin verran haittaavaa vaikutusta. Metsäteiden ja talvilaanien auraustarve on ollut jatkuvaa, kun lunta on tullut muutaman päivän välein ja paljon kerralla. Niissä energiapuun tienvarsihaketuskohteissa, joista hakkeet toimitetaan suoraan metsävarastolta laitoksille, on omat haasteensa. Toimitukset perustuvat usein asiakkaan tilaamaan päivä/viikkokohtaiseen kuormamäärään per hakelaji. Kun tilausmäärä on täynnä, niin haketus on keskeytettävä ja se jatkuu sitten taas seuraavan tilauksen tultua. Tämä tarkoittaa hyvässä tapauksessa seuraavaa päivää, huonommassa seuraavaa viikkoa tai pahimmassa tapauksessa vasta myöhemmin, mikäli toimitettava hakelaji vaihtuu lennossa esim. hakkuutähdehakkeesta rankahakkeeksi. Kesken jääneen varaston haketus aiheuttaa lisäkuluja aurauksiin ja harmitusta myös metsäomistajalle, mikäli hän on lupautunut pitämään tietä/varastoa auki haketuksia varten. Tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan yhdessä haketusurakoitsijoidemme kanssa hyvällä suunnittelulla, jotta varastoja haketettaisiin sovitussa järjestyksessä niin, että haketustyömaita ole yhtaikaa useampia kesken. Pystymme myös hyödyntämään terminaalejamme jonkin verran keskeneräisten varastojen valmiiksi saamiseen pyöräyttämällä hakkeet sitä kautta aikanaan asiakkaille.

Jäämme seuraamaan, miten talvi kehittyy, ainakin viime päivät ovat olleet suojasäätä ja hanget laskeneet jo huomattavasti. Toivottavasti saadaan vielä kunnon hankikantokelit, niin pääsee mukavasti hiihtelemään vaihteeksi valmiiden latujen ulkopuolellekin!


Jaa artikkeli:


Muuta tästä aiheesta:

Risunajo

Energiaosaston kuulumisia – talven energiapuutoimitukset

Talven haketukset onnistuvat hyvällä valmistelulla

Metsänhoitajaopiskelijat tutustumassa Koskitukin bioenergiatoimintaan

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä


Muuta tältä kirjoittajalta:

Energiaosaston kuulumisia – talven energiapuutoimitukset

Bioenergiatoimituksiin uusia kuljetussuuntia

Metsäenergian kuivumisen kannalta takana huippuhyvä alkukesä


Muut linkit:

Energiapuu Bioenergia